Vad är en syssnare?


En syssnare är en person som du möter när du söker stöd hos oss! Våra volontärer kallas syssnare eftersom att deras uppdrag att syssna på döva och hörselskadade barn och ungdomar över hela landet. Eftersom att alla våra syssnare är döva och hörselskadade själva så lyssnar de med synen, därav ordet ”syssnare”. Det är syssnarens uppdrag att samtala med och svara på frågor från döva och hörselskadade barn från hela landet. Varje syssnare måste genomgå en bemötandeutbildning innan hen får påbörja sitt uppdrag hos oss.


Syssnaruppdraget är ideellt, vilket betyder att volontären inte är yrkesperson utan ställer upp på sin fritid som medmänniska. Till skillnad från t.ex. BRIS är våra syssnare inte alltid utbildade kuratorer eller psykologer. Syssnarna kan ha utbildning eller inte, och väldigt olika bakgrunder. Det tycker vi är positivt – att våra syssnare har olika erfarenheter att bidra med i sitt uppdrag.

För oss i BOUJT är det viktigt att våra stödsökandes (alltså den som söker stöd) integritet respekteras. Vi har tystnadsplikt – det gäller både anställda och syssnare.

Vill du veta mer om din anonymitet som stödsökande? Läs mer här!
Är du nyfiken på att bli syssnare? Läs mer här!